Caroluspanifex
Pensar E Agir
Home     |     Partners     |     Company     |     Contact
 
Home
 
 
   
Carolus Panifex
 

Carolus Panifex is een onderneming die zich bezighoudt met internationaal management en consultancy. De partners van onze onderneming leveren u expertise op het gebied van business en management development, het (her) inrichten van de organisatie, acquisities en/of bemiddeling bij de verkoop van (delen van) bedrijven, ontwikkeling c.q. begeleiden van formules en/of franchising, executive search en personele begeleiding. We geven ondersteuning en invulling aan directies en raden van bestuur en vervullen commissariaten, posities in raden van toezicht- en bestuursfuncties. Onze kennis en kwaliteiten worden ingezet om ondernemingen naar een gezonde(re) bedrijfsvoering te leiden.

Carolus Panifex:
Naarderstraat 238
1272 NR Huizen

Tel: 035-5250201
Fax: 035-5268527
E-mail: cbi@Caroluspanifex.nl

 
   
     
   
 
Copyright © 2011 Carolus Disclaimer   |   Contact